Shiras Mentalbeskrivning/ Shira`s mentaldescription