Planer/ Plans 2013 

 

 

25/8 Rasspecial för portugisisk vattenhund, Norge?/ Breed specialshow PWD, Norway ?

 

28/7 Internationell utställning Ransäter- Zac/ International show *Ransäter*- Zac and Frans

 

16/6 Rasspecial för portugisisk vattenhund/ Breed specialty show PWD

 

12/5 Nationell utställning i *Lidköping*- Zac/ National show in *Lidköping*- Zac

 

9/5 Inofficiell utställning i *Sunne*- Zac och Frans/ Unoffical show in *Sunne*- Zac and Frans

 

 27/4 Utställning i *Letohallen*, Norge- Zac och Enja / Show in *Letohallen*, Norway- Zac

 

23/3 Inofficiell utställning i *Karlskoga*- Zac / Unoffical show in Karlskoga- Zac 

 

21/9- 5/10 Åker till Portugal med Frans, Enja och Zac/ Go to Portugal with Frans, Enja and Zac

 

9/2 Exporama Hellerud, Norge/ Norway

 

19/1 Lilleström, Norge/ Norway

 

 

Planer/ Plans 2012

 

 

15/12 Älvsjömässan, Stockholm- Injured dog

 

26/8 Monografica Estoril, Portugal

 

26/8 Vattenprov nivå 1, Cascais Lisabon, Portugal/

        Watertrail level 1, Cascais Lisbon, Portugal

 

25- 26/8 Internationell utställning i Estoril, Portugal/

             International show in Estoril, Portugal

 

12/8 Rasspecial, Askersund/

       Racespecialty Show, Askersund

 

 

11/8 Örebros Internationella utställning, Askersund/

        Örebro's International Show, Askersund

       

 

28-29/7 Värmlands Internationella utställning, Ransäter 

             Värmlands International Show, Ransäter

 

10/5 Föreläsning: Uppfödarföreläsning om parning

         Arrangörer: Solstadens smådjursklinik

         Föreläsare: Jörgen Junkergård, Helen Falkenström

     

 

         Decture: Breederdecture about mating

         Organizers: Solstadens small animal clinic

         Lecturer: Jörgen Junkegård, Helen Falkenström

 

 

 

24/3 Årsmöte- Svenska PWD klubben

 

       Annual Meeting- Swedish PWD club

 

 

 

25/2 Föreläsning: Dopning,

         Arrangörer: Studjefrämjandet, VKK, Svenska Spaniel och Retriver klubben

         Föreläsare: Bengt Pettersson (Ordf i SKK Doping kommittè)

 

         Lecture: Doping

         Organizers: Studiefrämjandet, Värmlands Kennel clubb, Svenska Spanniel and Retriver clubb

         Lecturer: Bengt Petterson (President in SKK Doping committee) 

 

 

 14/1 Kurs: Mentalkunskap 1 ( SBK M1),

        Arrangörer: Kristinehamns BK

       Lärare: Sven-Einar Holmsten 

       

        Course: Mentally knowledge 1 (SBK M1),

        Organizers: Kristinehamns BK

        Teacher: Sven-Einar Holmsten

                                Certificate