Valpar väntas i vecka 21 efter friska sunda föräldrar!

Alla valpar har familjer!/ All puppies have homes!

Info om föräldrarna hittar ni här